REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W GODZISZCE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informacja dla Rodziców, którzy zamierzają złożyć wniosek o przyjęcie dziecka
do Publicznego Przedszkola w Godziszce na rok szkolny 2022/2023


Wnioski wraz z dokumentami o przyjęcie dziecka do przedszkola można składać:

- drogą elektroniczną na adres poczty: sekretariat@spgodziszka.pl – skan dokumentu,

- pocztą tradycyjną na adres placówki: Publiczne Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Godziszce,
43-376 Godziszka, ul. Beskidzka 29 – wówczas obowiązywała będzie data dostarczenia listu,

- do skrzynki znajdującej się na bramie wjazdowej do przedszkola (dokumentacja zabezpieczona przed zniszczeniem),

- poprzez ich dostarczenie do sekretariatu szkoły.

Poniżej znajdują się niezbędne  informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji oraz dokumentacji, z którymi należy się zapoznać:

Harmonogram rekrutacji


Procedura postępowania rekrutacyjnego


Oświadczenia do wniosku


Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola