REKRUTACJA  DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W GODZISZCE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Informacja dla Rodziców, którzy zamierzają złożyć
wniosek o przyjęcie dziecka
do Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Godziszce na rok szkolny 2023/2024

Wnioski wraz z dokumentami o przyjęcie dziecka do przedszkola należy składać

poprzez ich dostarczenie do sekretariatu.

Poniżej znajdują się niezbędneinformacje oraz dokumenty do wypełnienia, z którymi należy się zapoznać:

Harmonogram rekrutacji


Procedura postępowania rekrutacyjnego


 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola                         w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Godziszce oraz  Oświadczenia  do wniosku


Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola