Kilka słów o tym co robimy...

Naszym wielkim pragnieniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Dokładamy bowiem wszelkich starań, aby nasi wychowankowie byli niezwykle pomysłowi, operowali bogatym słownictwem, pięknie rysowali, malowali, śpiewali, tańczyli, a przede wszystkim, by posiadali niepohamowany głód wiedzy. Chcemy, by poznali siebie i swoje możliwości, akceptowali odrębność innych, potrafili odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązywali problemy dążąc do osiągnięcia sukcesu.
Przedszkole zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

  • Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze są prowadzone na wysokim poziomie i dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Każde z nich ma stworzone warunki do twórczego działania, przyswaja ważne wiadomości i umiejętności przydatne na kolejnym szczeblu edukacji. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwija swoje zainteresowania, wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
  • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, wychowawczynie zapewniają każdemu dziecku podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój.
  • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.
  • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle wzbogacamy swoją bazę lokalową. Sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu.
Współpraca z rodzicami w naszym przedszkolu

W Publicznym Przedszkolu w Godziszce, jednym z najważniejszych zadań jest współpraca z rodzicami. Rodzice chętnie uczestniczą w proponowanych przez nauczycielki zabawach, a także różnych uroczystościach dla dzieci. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” nie brakuje chętnych rodziców do poczytania naszym milusińskim bajeczek i wspólnej zabawy. Rodzice bardzo chętnie przychodzą również do naszych przedszkolaków, by poopowiadać o swojej pracy oraz zainteresowaniach. Ponadto, zawsze możemy liczyć na chęci i zaangażowanie podczas organizacji wszystkich imprez odbywających się w naszej placówce, za co bardzo dziękujemy!