Przedszkole Publiczne w Godziszce - kilka słów o tym co robimy...


Naszym wielkim pragnieniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Dokładamy bowiem wszelkich starań, aby nasi wychowankowie byli niezwykle pomysłowi, operowali bogatym słownictwem, pięknie rysowali, malowali, śpiewali, tańczyli, a przede wszystkim, by posiadali niepohamowany głód wiedzy. Chcemy, by poznali siebie i swoje możliwości, akceptowali odrębność innych, potrafili odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązywali problemy dążąc do osiągnięcia sukcesu.
Przedszkole zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

  • Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze są prowadzone na wysokim poziomie i dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Każde z nich ma stworzone warunki do twórczego działania, przyswaja ważne wiadomości i umiejętności przydatne na kolejnym szczeblu edukacji. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwija swoje zainteresowania, wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
  • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, wychowawczynie zapewniają każdemu dziecku podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój.
  • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.
  • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle wzbogacamy swoją bazę lokalową. Sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu.

Współpraca z rodzicami w naszym przedszkolu


W Publicznym Przedszkolu w Godziszce, jednym z najważniejszych zadań jest współpraca z rodzicami.
W minionym semestrze współpraca ta przebiegała bardzo pomyślnie. Rodzice chętnie uczestniczyli w proponowanych przez nauczycielki zabawach i uroczystościach dla dzieci. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za trud jaki został włożony w zorganizowanie dnia św. Mikołaja, podczas którego rodzice według własnego pomysłu zaprezentowali teatrzyk w każdej grupie przedszkolnej. Z chęcią również przybyli na imprezy jakimi były m.in. bal karnawałowy czy zabawa połączona z wróżbami podczas Andrzejek. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” nie brakuje chętnych rodziców do poczytania naszym milusińskim bajeczek i wspólnej zabawy z nimi. Oprócz tego rodzice z chęcią i zaangażowaniem pomagali w organizacji wszystkich imprez odbywających się w naszej placówce.